Skip to main content

Comórtas Scríbhneoireachta na mBunscoileanna

Táimid an-bhródúil in An Post as an litearthacht a chur chun cinn le comórtais spraíúla léitheoireachta agus scríbhneoireachta. I mbliana, beidh ár gcomórtas dírithe ar ábhar atá tábhachtach dúinn go léir - todhchaí na hÉireann!

Díreofar sa chomórtas scríbhneoireachta ‘Éire níos Sona agus níos Folláine - 2030’ ar an inbhuanaitheacht agus conas is féidir linn go léir a bheith páirteach in athruithe dearfa don todhchaí. Táimid ag iarraidh ar dhaltaí litir a scríobh le hinsint dúinn conas a dhéanfaidís áit chónaithe níos sona agus níos folláine d'Éirinn.  A mhúinteoirí, tá níos mó faisnéise ar fáil anseo - Litir don Mhúinteoir

 

 Féach thíos na duaiseanna iontacha atá le gnóthú.

Is í an Aoine, 24 Márta 2023, an spriocdháta le haghaidh iontrálacha.

 

Glac páirt
 


1. Íoslódáil na pleananna ceachta agus na sleamhnáin ranga thíos.
2. Iarr ar na daltaí na scileanna scríbhneoireachta litreacha agus an lámhscríbhneoireacht is fearr atá acu chun a n-iontráil a chumadh.
3. Íoslódáil Foirm Iontrála an Chomórtais

Comhaid PDF ar fáil:

Naíonáin Shóisearacha agus Shinsearacha Rang a hAon agus a Dó Rang a Trí agus a Ceathair Rang a Cúig agus a Sé

Duaiseanna an Chomórtais
 


Tá duaiseanna iontacha le gnóthú do na daltaí, na múinteoirí agus na scoileanna a bhuann, lena n-áirítear:
  • 1 x Príomhbhuaiteoir: An deis chun a litir faoi Éire níos Sona agus níos Folláine 2030 a bheith áirithe ar chárta poist An Post a bheidh ar fáil in oifigí poist ar fud na tíre, €500 dá scoil, €250 dóibh féin agus Corn Chomórtas Scríbhneoireachta Náisiúnta An Post.
  • 5x buaiteoir Óir: €250 dá scoil agus €100 dóibh féin.
  • 5x buaiteoir Airgid: €200 dá scoil agus €50 dóibh féin.
  • Cuirfear gach múinteoir a chuireann iontrálacha faoi bhráid isteach i gcrannchur chun ceann de 2 dheireadh seachtaine saoire de luach €300 a ghnóthú!
You've exceeded the maximum login attempts
Your account has been locked for 30 minutes to prevent fraudulent activity
Your session has timed out
Would you like to log in again to continue?
Marketing Preferences

We have updated our Marketing preferences to give a customised experience of when and how we can contact you.

Let's stay in touch

Get the latest offers and news from the An Post group of companies by:

We have updated our terms of service