Skip to main content

Seachadadh lá arna mhárach sa bhaile agus thar lear

An gá duit litir nó beart a sheoladh in Éirinn le seachadadh lá arna mhárach? Déanann Express Post ó An Post seachadadh ag dúnadh gnó ar an gcéad lá oibre eile.
Dóibh siúd a bhfuil breis slándála uathu, tá síniú ar sheacadadh agus clúdach árachais suas le €350 i bPoblacht na hÉireann ar fáil ar tháille breise de €2.00.
An an bhfuil réiteach gasta le haghaidh postála thar lear uait? Bain triail as ár  Seirbhís Cúiréara Idirnáisiúnta, an bealach is tapúla le cáipéisí agus beartanna a sheoladh ar fud an domhain. Tá seachadadh le lá deimhnithe chuig os cionn 200 tír ar fud an domhain ar fáil uainn, lena n-áirítear seachadadh lár arna mhárach chuig An Bhreatain agus tíortha áitithe Eorpacha.

Mearphost

An tairiscint

 • Seirbhís iontaofa, mhear chost-éifeachtúil
 • Rianú ar líne ar thuras d'earra
 • Rogha sínithe agus árachais le haghaidh slándála breise

Conas a oibríonn sé

 1. Ceannaigh lipéad Mearphost  ar líne nó in aon  oifig phoist
 2. Is féidir síniú agus árachas a chur leis mar rogha ar €2.00 má tá tú ag postáil laistigh de Phoblacht na hÉireann, má tá sé sin uait
 3. Greamaigh an lipéad le d'earra
 4. Coinnigh an admháil mar chruthú postála
 5. Rianaigh d'earra ar líne le huimhir uathúil na hadmhála

Cad a chosnaíonn sé

Braitheann costas Mearphoist ar mhéid agus ar mheáchain an earra atá á phostáil agat. Seiceáil sonraí ár rátaí poist.

Eolas riachtanach

Léigh na Téarmaí agus Coinníollacha le haghaidh Mearphost in Éirinn.
 

Seirbhís Cúiréara Idirnáisiúnta

An tairiscint

 • Am seachadta ráthaithe le haghaidh earraí a sheoltar thar lear nó do chuid airgid ar ais.
 • Seirbhís cúiréara shlán idirnáisiúnta á seachadadh ag An Post agus DHL Express
 • Seachadadh lá arna mhárach chuig an Aontas Eorpach, an Bhreatain san áireamh.
 • Amanna seachadta ó lá amháin go trí lá chuig an chuid eile den Eoraip agus ó lá amháin go cúig lá go dtí an chuid eile den domhan.
 • Ar fáil in oifigí poist roghnaithe ar fud na tíre
 • D'earra a rianú ar líne nó lenár n- aip

Conas a oibríonn sé

 1. Fág do cháipéis nó do phacáiste, réidh le seoladh ach gan a bheith séalaithe, i gceann de na hoifigí poist le Seirbhís Cúiréara Idirnáisiúnta
 2. Tabhair an seoladh ceann scríbe agus na sonraí teagmhála
 3. Déan cinnte go gcuireann tú seoladh nó an cód zip cruinn agus uimhir theagmhála don seoltóir agus don fhaighteoir ar fáil.
 4. Comhlánaigh  na cáipéisí custaim cuí le haghaidh earraí idirnáisiúnta
 5. Íoc ag an gcuntar

Cad a chosnaíonn sé

 Braitheann costas seirbhís cúiréara idirnáisiúnta An Post ar mheáchain an earra atá á phostáil agat agus ar a cheann scríbe. Tá CBL ag 23% agus formhuirear breosla san áireamh nuair is iomchuí.
Má tá earra le cruth neamhghnách, ar nós clubanna gailf nó feadáin phóstaeir á seoladh agat, déanfar praghsáil de réir toirte. Léigh tuilleadh sna treoirlínte seolta.

Eolas riachtanach

Léigh Téarmaí agus Coinníollacha ár seirbhís cúiréara idirnáisiúnta.


Ráta seachadta lá arna mhárach

Mearphost Éireann

Meáchain nach mó ná Litir/Cárta Poist Clúdach Mór Paicéad Beart
100g €10.00 €10.00 €10.00 €12.00
250g   €10.00 €10.00 €12.00
500g   €10.00 €10.00 €12.00
1kg     €12.00 €12.00
2kg     €12.00 €12.00
5kg        €14.00
15kg       €16.00
20kg       €19.00

Mearphost le Siniú agus Arachas (P.nahÉ amhain) : Ráta Mearphost + €2.00


Seirbhís Cúiréara Idirnáisiúnta

 

Meáchain nach mó ná

Crios 2
RA
Crios 2
AE
Crios 3
AE
Crios 3
Neamh-AE
Crios 4  Crios 5 

100g

€36.00

€43.00

€43.00

€49.00

€49.00

€49.00

250g

€36.00

€43.00

€43.00

€49.00

€49.00

€49.00

500g

€36.00

€43.00

€43.00

€49.00

€49.00

€49.00

1kg

€37.50

€59.50

€59.50

€64.00

€64.00

€64.00

1.5kg

€40.00

€63.50

€63.50

€68.50

€68.50

€68.50

2kg

€42.50

€67.50

€67.50

€73.00

€73.00

€73.00

2.5kg

€45.00

€71.50

€71.50

€77.50

€77.50

€79.00

3kg

€47.50

€75.50

€75.50

€82.50

€82.00

€87.00

3.5kg

€50.00

€79.50

€79.50

€86.50

€86.50

€95.00

4kg

€52.50

€83.50

€83.50

€91.00

€91.00

€103.00

4.5kg

€55.00

€87.50

€87.50

€95.50

€95.50

€111.00

5kg

€57.50

€91.50

€91.50

€100.00

€100.00

€119.00

Gach 1kg breise(uas.: 20kg)

€2.50

€6.00

€8.00

€9.00

€11.00

€16.00

Am Seachadta*

1 lá

1 lá

1 lá

1 - 3 lá

1 - 5 lá

1 - 5 lá

Féadfaidh amanna seachadta a bheith éagsúil in oifigí poist áirithe. Iarr níos mó sonraí i d'oifig phoist áitiúil

Cá bhfuil an tseirbhís Cúiréara Idirnáisiúnta ar fáil?

Ceantar Oifig Phoist Seoladh
Co. Cheatharlach Oifig an Phoist, Ceatharlach Sráid Burrin
Co. Cheatharlach Oifig an Phoist, Muine Bheag Bóthar an Teampaill
Co. Cheatharlach Oifig an Phoist, Bóthar Bhaile Staplóg Bóthar Bhaile Staplóg
Co. Cheatharlach Oifig an Phoist, An Tulach An Tulach
Co. an Chabháin. Oifig an Phoist, Baile Shéamais Dhuibh Baile Shéamais Dhuibh
Co. an Chabháin. Oifig an Phoist, An Cabhán Cearnóg an Mhargaidh
Co. an Chabháin. Oifig an Phoist, Coill an Chollaigh Coill an Chollaigh
Co. an Chabháin. Oifig an Phoist, Achadh an Iúir Achadh an Iúir
Co. an Chláir Oifig an Phoist, Cluain Ráda Mór Ollmhargadh Mace, Bóthar an Stáisiúin, Inis
Co. an Chláir Oifig an Phoist, Inis Plás an Bhainc
Co. an Chláir Oifig an Phoist, Cill Rois Sráid Phroinséis
Co. an Chláir Sráid an Mhargaidh, Oifig an Phoist, Inis Sráid an Mhargaidh, Inis
Co. an Chláir Oifig an Phoist, Sionainn Aonad 26 Ionad Siopadóireachta, Sionainn
Co. Chorcaí Oifig an Phoist, Baile an Chollaigh 7 An Phríomhshráid
Co. Chorcaí Oifig an Phoist, Baile an Teampaill 12 Plás Mhaitiú
Co. Chorcaí Oifig an Phoist, Baile Dháithín Baile Dháithín
Co. Chorcaí Oifig an Phoist, Droichead na Bandan Ionad Siopadóireachta a Bandan, An Sean-Mhargadh
Co. Chorcaí Oifig an Phoist, Beanntraí Sráid Liam
Co. Chorcaí Oifig an Phoist, An Linn Dubh 46 Sráid Thomás Dáibhis, An Linn Dubh
Co. Chorcaí Oifig an Phoist, An Charraig Dhubh SuperValu, Bóthar na Sceiche Airde, An Charraig Dhubh
Co. Chorcaí Oifig an Phoist, An Bhlarna An Chearnóg
Co. Chorcaí Oifig an Phoist, Carraig Uí Leighin Aonad 8, Ionad Siopadóireachta Charraig Uí Leighin
Co. Chorcaí Oifig an Phoist, Cloch na Coillte Sráid an Droichid
Co. Chorcaí Oifig an Phoist, Cóbh An Trá Thiar
Co. Chorcaí Oifig an Phoist, Corcaigh Sráid Oilibhéir Pluincéad, Corcaigh
Co. Chorcaí Oifig an Phoist, Bóthar na mBráthar, Corcaigh Bóthar na mBráthar, Crois an Tornóra
Co. Chorcaí Oifig an Phoist, Garrán na mBráthar Bóthar Gharrán na mBráthar
Co. Chorcaí Oifig an Phoist, Cnoc na hAoine Ionad Siopadóireachta Chnoc an Chuilinn
Co. Chorcaí Oifig an Phoist, Baile Mhistéala Sráid Chorcaí Uachtarach
Co. Chorcaí Oifig an Phoist, N. Lúcás, Corcaigh 84 Bóthar Bhaile Átha hÚlla, N. Lúcás, Corcaigh
Co. Chorcaí Oifig an Phoist, An Tóchar, Corcaigh Bóthar na Trá Móire
Co. Chorcaí Oifig an Phoist, Fearann an Rí Bóthar Popham, Corcaigh
Co. Chorcaí Oifig an Phoist, Mainistir Fhear Maí 47 Sráid Phádraig
Co. Chorcaí Oifig an Phoist, Fairhill Bóthar Inis Cara
Co. Chorcaí Oifig an Phoist, Gleann Maghair Ionad Siopadóireachta Hazelwood
Co. Chorcaí Oifig an Phoist, Ceann Toirc Ceann Toirc
Co. Chorcaí Oifig an Phoist, Cionn tSáile Sráid an Phiarsaigh
Co. Chorcaí Oifig an Phoist, An tOileán Beag An tOileán Beag, Corcaigh
Co. Chorcaí Oifig an Phoist, Maigh Chromtha An Phríomhshráid
Co. Chorcaí Oifig an Phoist, Mala Plás an Bhainc
Co. Chorcaí Oifig an Phoist, Baile na mBocht Baile na mBocht
Co. Chorcaí Oifig an Phoist, Mainistir na Corann 83 An Phríomhshráid
Co. Chorcaí Oifig an Phoist, An Phríomhshráid Thuaidh 8 An Phríomhshráid Thuaidh, Corcaigh
Co. Chorcaí Oifig an Phoist, Bóthar Pholl an Duibh, Corcaigh 13 Bóthar Éadbhaird Breathnach, as Bóthar Pholl an Duibh, Corcaigh
Co. Chorcaí Oifig an Phoist, Ráth Luirc An Phríomhshráid, An Ráth
Co. Chorcaí Oifig an Phoist, An Sciobairín Sráid an Mhargaidh
Co. Chorcaí Oifig an Phoist, Sráid an tSeandúin 51 Sráid an tSeandúin, Corcaigh
Co. Chorcaí Oifig an Phoist, Eochaill An Phríomhshráid Thuaidh
Co. Chorcaí Oifig an Phoist, 14 Bóthar Dhroichead na Bandan, Corcaigh
Co. Chorcaí Oifig an Phoist, Baile an Easpaig Ionad Siopadóireacht Wilton
Co. Chorcaí Oifig an Phoist, Ionad Siopadóireachta Dhúghlais
Co. Dhún na nGall Oifig an Phoist, Leitir Ceanainn 55 An Phríomhshráid
Baile Átha Cliath 1 Ard-Oifig an Phoist Sráid Uí Chonaill Íochtar
Baile Átha Cliath 1 Oifig an Phoist, Sráid Pharnell 97 Sráid Pharnell
Baile Átha Cliath 1 Oifig an Phoist, Cnoc an tSamhraidh 74 Cnoc an tSamhraidh
Baile Átha Cliath 1 Oifig an Phoist, Sráid Dorset Uachtarach Camelot Stores, 58 Sráid Dorset Uachtarach
Baile Átha Cliath 2 Oifig an Phoist, Sráid San Aindrias 19-21 Sráid Naomh Aindrias
Baile Átha Cliath 2 Oifig an Phoist, Sráid na hÉirne Uachtarach 24 Sráid na hÉirne Uachtarach
Baile Átha Cliath 2 Oifig an Phoist, Ardán Phort an Iarla
Baile Átha Cliath 2 Oifig an Phoist, Sráid Montague 2 Sráid Montegue
Baile Átha Cliath 2 Oifig an Phoist, Rae Mhuirfean 16 Rae Mhuirfean
Baile Átha Cliath 3 Oifig an Phoist, Marino 3 Marglann Marino
Baile Átha Cliath 3 Oifig an Phoist, Bóthar Naomh Gaibréal 22 Bóthar Naomh Gaibréal
Baile Átha Cliath 3 Oifig an Phoist, Bóthar an Teampaill 147 Bóthar an Teampaill, An Port Thoir
Baile Átha Cliath 3 Oifig an Phoist, An Trá Thuaidh Costcutters Convenience Store, 149 Bóthar na Trá Thuaidh
Baile Átha Cliath 3 Oifig an Phoist, Bóthar Chluain Tairbh 64 Bóthar Chluain Tairbh
Baile Átha Cliath 4 Oifig an Phoist, Sráid Bhagóid Uachtarach 13 Sráid Bhagóid Uachtarach
Baile Átha Cliath 4 Oifig an Phoist, Droichead na Dothra Bóthar Shíol Bhroin
Baile Átha Cliath 4 Oifig an Phoist, Belfield Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath
Baile Átha Cliath 4 Oifig an Phoist, Domhnach Broc 89/91 Bóthar Morehampton
Baile Átha Cliath 4 Oifig an Phoist, An Rinn Eurospar Convenience Store, Gordon's House, Sráid na Bearú
Baile Átha Cliath 4 Oifig an Phoist, Dumhach Trá Aonad 4, Ionad Sráidbhaile Dumhach Trá
Baile Átha Cliath 5 Oifig an Phoist, Ard Aidhin Aonad 18, Ionad Siopadóireacht Chaisleán Ard Aidhin
Baile Átha Cliath 5 Oifig an Phoist, An Chúlóg 19 An Phríomhshráid (trasna an chlóis)
Baile Átha Cliath 5 Oifig an Phoist, Éadan Mór Aonad 20, Ionad Siopadóireachta Éadain Mhóir
Baile Átha Cliath 5 Oifig an Phoist, Baile Hearmann 32 Ard Choill an tSrutháin
Baile Átha Cliath 5 Oifig an Phoist, Cill Bharróg Aonad 11, Ionad Siopadóireachta Chill Bharróg
Baile Átha Cliath 5 Oifig an Phoist, Cill Easra SuperValu, 169 Bóthar Bhinn Éadair
Baile Átha Cliath 5 Oifig an Phoist, Ráth Eanaigh SuperValu, Ionad Siopadóireachta Ráth Eanaigh, 439 Bóthar Bhinn Éadair
Baile Átha Cliath 6 Oifig an Phoist, Ráth Maoinis 4/6 Bóthar Ráth Maoinis
Baile Átha Cliath 6 Oifig an Phoist, Raghnallach An Triantán
Baile Átha Cliath 6w Oifig an Phoist, Teach Mealóg Centra Supermarket, 178A Sráidbhaile Theach Mealóg
Baile Átha Cliath 7 Oifig an Phoist, Garrán Bhaile an Ásaigh 23 Garrán Bhaile an Ásaigh
Baile Átha Cliath 7 Oifig an Phoist, Bóthar Berkeley 14 Bóthar Berkeley
Baile Átha Cliath 7 Oifig an Phoist, An Chabrach 40A Bóthar an Fhásaigh
Baile Átha Cliath 7 Oifig an Phoist, Ascaill an Fhásaigh 72 Ascaill an Fhásaigh, An Chabrach
Baile Átha Cliath 7 Oifig an Phoist, Sráid an Rí Thuaidh Centra Store, 1-3 Sráid an Rí Thuaidh
Baile Átha Cliath 7 Oifig an Phoist, Cé Urumhan 12 Cé Urumhan Uachtarach
Baile Átha Cliath 7 Oifig an Phoist, Baile Phib 336, An Cuarbhóthar Thuaidh
Baile Átha Cliath 7 Oifig an Phoist, Sráid na Prúise Aonad 8, Ionad Siopadóireachta na Páirce
Baile Átha Cliath 8 Oifig an Phoist, Sráid San Séamas 45-47 Sráid San Séamas
Baile Átha Cliath 8 Oifig an Phoist, Inse Chór Eurospar, Bóthar an Spá, Clós na dTram
Baile Átha Cliath 8 Oifig an Phoist, Cúinne Lionaird 68 Sráid Chlann Bhreasail Uachtarach
Baile Átha Cliath 8 Oifig an Phoist, Rialto 461, An Cuarbhóthar Theas
Baile Átha Cliath 8 Oifig an Phoist, Sráid Chorcaí Centra, McGovern's Corner, 124 Sráid Chorcaí
Baile Átha Cliath 8 Oifig an Phoist, An Carnán 41A An Carnán
Baile Átha Cliath 8 Oifig an Phoist, Cé Uiséir Cé Uiséir
Baile Átha Cliath 8 Oifig an Phoist, Sráid Chaoimhín Uachtarach 16 Sráid Chaoimhín Uachtarach
Baile Átha Cliath 9 Oifig an Phoist, Droim Conrach 153 Bóthar Dhroim Conrach Íochtarach
Baile Átha Cliath 9 Oifig an Phoist, Omni Park Aonad 55B, Ionad Siopadóireachta Omnipark
Baile Átha Cliath 9 Oifig an Phoist, Seantrabh Coill Mhuire, Ascaill Sheantraibh
Baile Átha Cliath 9 Oifig an Phoist, Bóthar Sheantalaimh 82 Bóthar Sheantalaimh
Baile Átha Cliath 10 Oifig an Phoist, Baile Formaid 199 Bóthar na nDéise
Baile Átha Cliath 10 Oifig an Phoist, Baile Formaid Uachtarach Aonad 6, Ionad Siopadóireachta Le Fanu
Baile Átha Cliath 10 Oifig an Phoist, Faiche an Chladaigh 15 Faiche an Chladaigh
Baile Átha Cliath 11 Oifig an Phoist, An Cheapach Aonad 3, Ionad Siopadóireachta Dunnes Stores, Bóthar Dhroichid Chairdif
Baile Átha Cliath 11 Oifig an Phoist, Glas Naíon 87 Ascaill Ghlas Naíon
Baile Átha Cliath 11 Oifig an Phoist, Fionnghlas Príomhionad Siopadóireachta Fhionnghlais
Baile Átha Cliath 11 Oifig an Phoist, Fionnghlas Thoir 276 Ascaill Ghlas Naíon
Baile Átha Cliath 11 Oifig an Phoist, Fionnghlas Theas Aonad 19 Ionad Siopadóireachta Clearwater, Fionnghlas
Baile Átha Cliath 11 Oifig an Phoist, Bóthar Bhaile Gall Thoir 1 Bóthar Mhic Mhuiris
Baile Átha Cliath 11 Ionad Bhaile Munna Ionad Siopadóireachta Bhaile Munna
Baile Átha Cliath 12 Oifig an Phoist, An Cloigín Gorm 2A Bóthar La Touche
Baile Átha Cliath 12 Oifig an Phoist, Bóthar Chnoc Mór na nGailte 133, Bóthar Chnoc Mór na nGailte, Droimeanach
Baile Átha Cliath 12 Oifig an Phoist, Bóthar Ghrianréime Ionad Siopadóireachta Ghrianréime
Baile Átha Cliath 12 Oifig an Phoist, Seanbhóthar an Chontae 123C Seanbhóthar an Chontae
Baile Átha Cliath 12 Oifig an Phoist, Cromghlinn Centra Supermarket, 3/4 Bóthar San Aignéas
Baile Átha Cliath 12 Oifig an Phoist, Droimeanach 10 Bóthar na hEaragaile
Baile Átha Cliath 12 Oifig an Phoist, Baile Pheire 172B Bóthar an Halla Bháin, Baile Pheire Thiar
Baile Átha Cliath 12 Oifig an Phoist, Baile Bhailcín Timpeallán Bhóthar Bunting
Baile Átha Cliath 13 Oifig an Phoist, Domhnach Míde Aonad 45A, Ionad Siopadóireachta Dhomhnach Míde
Baile Átha Cliath 13 Oifig an Phoist, Cois Bá Aonad 14 Ionad Siopadóireachta Chois Bá
Baile Átha Cliath 14 Oifig an Phoist, Baile an Teampaill Churchtown Stores, 9 Bóthar Braemor
Baile Átha Cliath 14 Oifig an Phoist, Dún Droma An Phríomhshráid
Baile Átha Cliath 14 Oifig an Phoist, Ascaill an Gharráin Aonad 29 Ionad Siopadóireachta an Gharráin
Baile Átha Cliath 14 Ionad Siopadóireachta Ráth Fearnáin 13 An Phríomhshráid
Baile Átha Cliath 14 Oifig an Phoist, Na Glasáin Londis, 3 Ardán Ghort na nGlasán
Baile Átha Cliath 15 Oifig an Phoist, Aonad 5 Ionad Siopadóireachta Superquinn
Baile Átha Cliath 15 Oifig an Phoist, Baile Bhlainséir Ionad Bhaile Bhlainséir
Baile Átha Cliath 15 Oifig an Phoist, Caisleán Cnucha Aonad 10 Ionad Siopadóireachta Chúirt an Chaisleáin
Baile Átha Cliath 15 Oifig an Phoist, Cluain Saileach Spar, Weaver's Row
Baile Átha Cliath 15 Oifig an Phoist, Baile an Hartaigh Eurospar, Ionad Siopadóireachta Bhaile an Hartaigh
Baile Átha Cliath 15 Oifig an Phoist, Mullach Eadrad Aonad 2.3 Cois Abhann
Baile Átha Cliath 16 Oifig an Phoist, Cnoc Lín Aonad 19 Ionad Siopadóireachta Chnoc Lín
Baile Átha Cliath 16 Oifig an Phoist, Áth an Ghainimh Ionad Siopadóireachta Bhaile Amhlaoibh
Baile Átha Cliath 16 Oifig an Phoist, Baile an tSaoir Ascaill Bhaile an tSaoir
Baile Átha Cliath 17 Oifig an Phoist, An Taobh Thuaidh Ionad Siopadóireachta An Taobh Thuaidh
Baile Átha Cliath 17 Oifig an Phoist, Halla an Chláir Aonad 10, Ionad Siopadóireachta Halla an Chláir
Baile Átha Cliath 18 Oifig an Phoist, Carraig an tSionnaigh Iostáin Brighton
Baile Átha Cliath 18 Oifig an Phoist, An Chéim Kennedy's Self Service
Baile Átha Cliath 20 Oifig an Phoist, Baile Phámar Aonad 14, Ionad Siopadóireachta Bhaile Phámar
Baile Átha Cliath 22 Oifig an Phoist, An Bhánóg Aonad 5, Ionad Siopadóireachta na Bánóige
Baile Átha Cliath 22 Oifig an Phoist, Cluain Dolcáin Aonad 29, Ionad Siopadóireachta an Mhuilinn
Baile Átha Cliath 22 Oifig an Phoist, Baile Néill Aonad 13, Ionad Siopadóireachta Bhaile Néill
Baile Átha Cliath 24 Oifig an Phoist, Aylesbury Supervalu, Ionad Siopadóireachta Aylesbury
Baile Átha Cliath 24 Oifig an Phoist, Teach na Giúise Ionad Siopadóireachta Theach na Giúise
Baile Átha Cliath 24 Oifig an Phoist, Radharc an Ghleanna Glenview Pharmacy, Ionad Siopadóireachta Radharc an Ghleanna
Baile Átha Cliath 24 Oifig an Phoist, Ráth Miontáin Aonad 5, Siúlán Montpelier
Baile Átha Cliath 24 Oifig an Phoist, Cill an Ardáin Vivo Store, Bóthar Chill an Ardáin
Baile Átha Cliath 24 Oifig an Phoist, Cill na Manach Aonad 22 Ionad Siopadóireachta Chill na Manach
Baile Átha Cliath 24 Oifig an Phoist, Achadh an Tobair Aonad 6, Ionad Siopadóireachta Bhaile Uí Fhoirtcheirn
Baile Átha Cliath 24 Oifig an Phoist, Tamhlacht An Chearnóg
Co. Átha Cliath Oifig an Phoist, Baile Bhrigín Aonad 7, Spicers Mill, Sráid Dhroichead Átha
Co. Átha Cliath Oifig an Phoist, An Baile Breac 5 An Bóthar Míleata
Co. Átha Cliath Oifig an Phoist, An Charraig Dhubh Ionad Siopadóireachta Frescati
Co. Átha Cliath Oifig an Phoist, Deilginis 4 Plás Ulverton
Co. Átha Cliath Oifig an Phoist, Gráinseach an Déin Bóthar Chluain Caoin
Co. Átha Cliath Oifig an Phoist, Baile an Dodaigh Spar Supermarket, Bóthar Bhaile an Dodaigh, Leamhcán
Co. Átha Cliath Oifig an Phoist, Dún Laoghaire Century Court, Sráid Sheoirse Uachtarach
Co. Átha Cliath Sráid Sheoirse Íochtarach 110A Sráid Sheoirse Íochtarach, Dún Laoghaire
Co. Átha Cliath Oifig an Phoist, Leamhcán Centra, 3 An Phríomhshráid
Co. Átha Cliath Oifig an Phoist, Lusca The Village Store
Co. Átha Cliath Oifig an Phoist, Mullach Íde Aonad 11, Town Yard Lane
Co. Átha Cliath Oifig an Phoist, Baile na Manach Bóthar Charraig Bhraonáin
Co. Átha Cliath Oifig an Phoist, Cnoc Mhuirfean 29 An tArd
Co. Átha Cliath Oifig an Phoist, An Caisleán Nua Newcastle Service Station
Co. Átha Cliath Oifig an Phoist, Port Mearnóg An Sráidbhaile
Co. Átha Cliath Oifig an Phoist, Ráth Cúil Siopa Centra, Ionad Siopadóireachta Ráth Cúil
Co. Átha Cliath Oifig an Phoist, Gleann na hAbhann, Sord Aonad 3, Ionad Siopadóireachta Ghleann na hAbhann, Sord
Co. Átha Cliath Oifig an Phoist, Ascaill Bhaile an Róistigh Ionad Siopadóireachta Chill Iníon Léinín
Co. Átha Cliath Oifig an Phoist, An Ros 8 An Phríomhshráid
Co. Átha Cliath Oifig an Phoist, Teach Sagard Londis Supermarket, An Phríomhshráid
Co. Átha Cliath Oifig an Phoist, An Naigín 40 Bóthar an Naigín
Co. Átha Cliath Oifig an Phoist, An Seanchill Violet House, An Phríomhshráid
Co. Átha Cliath Oifig an Phoist, Na Sceirí 30 Sráid na Trá
Co. Átha Cliath Oifig an Phoist, Stigh Lorgan Aonad 16 Ionad Siopadóireachta Stigh Lorgan
Co. Átha Cliath Oifig an Phoist, Cill Fhionntain Aonad 2 Ionad Siopadóireachta Superquinn
Co. Átha Cliath Oifig an Phoist, Sord Aonad A, Ionad Siopadóireachta Shoird
Co. Átha Cliath Oifig an Phoist, Páirc an Fhéithlinn Páirc an Fhéithlin, An Charraig Dhubh
Co. na Gaillimhe Fr. Oifig an Phoist, Bóthar an Athar Uí Ghríofa Fr. Br an Athar Uí Ghríofa, Gaillimh
Co. na Gaillimhe Oifig an Phoist, Bearna Saorphort, Bearna
Co. na Gaillimhe Oifig an Phoist Sráid Crowe
Co. na Gaillimhe Oifig an Phoist, Baile Átha an Rí Sráid an Droichid
Co. na Gaillimhe Oifig an Phoist, Gaillimh 3 Sráid Eglinton
Co. na Gaillimhe Oifig an Phoist, An Bóthar Mór An Bóthar Mór
Co. na Gaillimhe Oifig an Phoist, Béal Átha na Sluaighe Cearnóg Naomh Mícheál
Co. na Gaillimhe Oifig an Phoist, An Clochán An Phríomhshráid
Co. na Gaillimhe Oifig an Phoist, Baile Locha Riach An Phríomhshráid
Co. na Gaillimhe Oifig an Phoist, Mervue Mervue, Gaillimh
Co. na Gaillimhe Oifig an Phoist, An Caisleán Nua An Caisleán Nua, Gaillimh
Co. na Gaillimhe Oifig an Phoist, Órán Mór Aonad 9, Lár Bhaile Órán Mór
Co. na Gaillimhe Oifig an Phoist, An Rinn Mhór An Rinn Mhór, Gaillimh
Co. na Gaillimhe Oifig an Phoist, Bóthar na Trá 137 Bóthar na Trá Uachtarach
Co. na Gaillimhe Oifig an Phoist, Bóthar Shéamais Uí Chuirc, Gaillimh Aonad 6, Ionad Gnó an Taoibh Thiar
Co. na Gaillimhe Oifig an Phoist, Tuaim An Cuarbhóthar
Co. Chiarraí Oifig an Phoist, Cill Orglan Bóthar Uíbh Ráthaigh
Co. Chiarraí Oifig an Phoist, Cathair Saidhbhín Centra, 16-18 Sráid an Teampaill
Co. Chiarraí Oifig an Phoist, Oileán Chiarraí Oileán Chiarraí
Co. Chiarraí Oifig an Phoist, Béal Átha an Mhuilinn Béal Átha an Mhuilinn, Trá Lí
Co. Chiarraí Oifig an Phoist, An Daingean An Phríomhshráid
Co. Chiarraí Oifig an Phoist, Crocán na gCaorach O'Grady's Centra, Ollmhargadh, Clós na Cúirte, Cnocán na gCaorach
Co. Chiarraí Oifig an Phoist, An Neidín An Neidín
Co. Chiarraí Oifig an Phoist, Cill Airne An tSráid Nua
Co. Chiarraí Oifig an Phoist, Lios Tuathail Sráid Liam Uachtarach
Co. Chiarraí Oifig an Phoist, Trá Lí Sráid Éadbhaird
Co. Chiarraí Oifig an Phoist, Sráid na Carraige Sráid na Carraige, Trá Lí
Co. Chill Dara Oifig an Phoist, Baile Átha Í 48, Sráid an Diúic
Co. Chill Dara Oifig an Phoist, Cill Droichid An Phríomhshráid
Co. Chill Dara Oifig an Phoist, Claonadh Londis Supermarket, An Phríomhshráid
Co. Chill Dara Oifig an Phoist, Cill Dara Eurospar Centre, Sráid Claregate
Co. Chill Dara Oifig an Phoist, Léim an Bhradáin An Meall
Co. Chill Dara Oifig an Phoist, Maigh Nuad Bóthar Bhaile Átha Cliath
Co. Chill Dara Oifig an Phoist, Mainistir Eimhín An Phríomhshráid
Co. Chill Dara Oifig an Phoist, Páirc an Mhóinteáin Aonad 12, Ionad Siopadóireachta an Droichid Nua
Co. Chill Dara Oifig an Phoist, An Nás An Phríomhshráid Theas
Co. Chill Dara Oifig an Phoist, An Droichead Nua An Phríomhshráid
Co. Chill Chainnigh Oifig an Phoist, Callainn Callainn
Co. Chill Chainnigh Oifig an Phoist, Cill Chainnigh 73 An tSráid Ard
Co. Chill Chainnigh Oifig an Phoist, An Loch Buí SuperValu, Ionad Siopadóireachta An Locha Bhuí
Co. Chill Chainnigh Oifig an Phoist, Sráid Eoin Centra, Faiche Eoin, Cill Chainnigh
Co. Chill Chainnigh Oifig an Phoist, Caisleán an Chomair Caisleán an Chomair
Co. Laoise Oifig an Phoist, Port Laoise Cearnóg Lyster
Co. Laoise Oifig an Phoist, Cúil an tSúdaire Cúil an tSúdaire
Co. Laoise Oifig an Phoist, Móinteach Mílic Móinteach Mílic
Co. Liatroma Oifig an Phoist, Cora Droma Rúisc Ardán N. Seoirse
Co. Luimnigh Oifig an Phoist, Mainistir na Féile Sean Sráid an Teampaill
Co. Luimnigh Oifig an Phoist, Luimneach Sráid Shisil
Co. Luimnigh Oifig an Phoist, Sráid an Droichid Sráid an Droichid, Luimneach
Co. Luimnigh Oifig an Phoist, Baile Uí Neachtain Beag Crois Theach na Foraire, Maigh Rois
Co. Luimnigh Oifig an Phoist, Plás Chluain Tarbh 12 Plás Chluain Tarbh, Luimneach
Co. Luimnigh Oifig an Phoist, Cathair Dháibhín Crosaire Chathair Dháibhín
Co. Luimnigh Oifig an Phoist, Caladh an Treoigh Caladh an Treoigh
Co. Luimnigh Oifig an Phoist, Tuar an Daill Ionad Siopadóireachta, Tuar an Daill
Co. Luimnigh Sráid Éadbhaird, Luimneach 295, Bóthar de hÍde, Prospect
Co. Luimnigh Oifig an Phoist, An Ghallmhóin An Ghallmhóin
Co. Luimnigh Oifig an Phoist, Garraí Eoin 1 Tobar na Pingine Uachtarach
Co. Luimnigh Oifig an Phoist, An Caisleán Nua Thiar Plás an Mhargaidh
Co. Luimnigh Oifig an Phoist, Geata Thuamhain 7 Cloch an Chonartha, Geata Thuamhain
Co. Luimnigh Oifig an Phoist, Sráid Liam Uachtarach, Luimneach 39/40 Sráid Liam Uachtarach, Luimneach
Co. Longfoirt Oifig an Phoist, An Longfort An Phríomhshráid
Co. Lú Oifig an Phoist, Baile an Bhiataigh Aonaid 5 & 6, The Anchorage
Co. Lú Oifig an Phoist, Garrán Bál Dolan's Londis, Aonad 1 Ionad Siopadóireachta Gharrán Bál
Co. Lú Oifig an Phoist Sráid an Mhargaidh
Co. Lú Oifig an Phoist, Droichead Átha West Street
Co. Lú Oifig an Phoist, Bóthar Bhaile Átha Cliath, Droichead Átha Londis Store, Black Bull
Co. Lú Oifig an Phoist Lowthes Londis, An Phríomhshráid
Co. Lú Oifig an Phoist, Dún Léire Dún Léire
Co. Lú Oifig an Phoist, Sráid an Droichid, Dún Dealgan 2 Bóthar Chaisleán Dhún Dealgan, Dún Dealgan
Co. Lú Oifig an Phoist, Bóthar Bhaile Átha Cliath, Dún Dealgan Bóthar Bhaile Átha Cliath, Dún Dealgan
Co. Lú Oifig an Phoist, Dún Dealgan 95 Sráid Chlann Bhreasail
Co. Lú Oifig an Phoist, Bóthar Chaisleán Dhún Dealgan, Dún Dealgan Páirceanna an Bhaile, Dún Dealgan
Co. Lú Oifig an Phoist Sráid na Céibhe
Co. Lú Oifig an Phoist, An Bóthar Buí Ascaill Crushwood, An Bóthar Buí, Droichead Átha
Co. Mhaigh Eo Oifig an Phoist, Béal an Átha Sráid an Rí - Sráid Bury
Co. Mhaigh Eo Oifig an Phoist, Baile an Róba An Phríomhshráid
Co. Mhaigh Eo Oifig an Phoist, Béal Átha hAmhnais Sráid an Droichid
Co. Mhaigh Eo Oifig an Phoist, Conga Conga
Co. Mhaigh Eo Oifig an Phoist, Béal Átha na Sluaighe Cearnóg Naomh Mícheál
Co. Mhaigh Eo Oifig an Phoist, Béal an Mhuirthead Béal an Mhuirthead
Co. Mhaigh Eo Oifig an Phoist, Clár Chlainne Mhuiris Bóthar Bhéal Átha hAmhnais
Co. Mhaigh Eo Oifig an Phoist, Béal Átha na Muice Béal Átha na Muice
Co. Mhaigh Eo Oifig an Phoist An Meall Thuaidh
     
     
Co. na Mí Oifig an Phoist, Cill Dhéagláin Aonad 10, Lár Bhaile Chill Dhéagláin
Co. na Mí Oifig an Phoist, An Caisleán Dubh Aonad 11, Radharc an Teampaill, An Caisleán Dubh, An Uaimh
Co. na Mí Oifig an Phoist, Baile Átha Buí Baile Átha Buí
Co. na Mí Oifig an Phoist, Dún Bóinne Ionad Yeates
Co. na Mí Oifig an Phoist, Cluain Aodha The Natter Newsagents
Co. na Mí Oifig an Phoist, An Bóthar Buí An Bóthar Buí
Co. na Mí Oifig an Phoist, Ceanannas Sráid Bheigthí
Co. na Mí Oifig an Phoist, An Seanchaisleán An Seanchaisleán, Ceanannas
Co. na Mí Oifig an Phoist, An Uaimh Bóthar Uí Chinnéide
Co. na Mí Oifig an Phoist, Ráth Tó An Sráidbhaile
Co. na Mí Oifig an Phoist, Baile Átha Troim MJ's Newsagent, Sráid an Mhargaidh
Co. Mhuineacháin Oifig an Phoist, Carraig Mhachaire Rois Carraig Mhachaire Rois
Co. Mhuineacháin Oifig an Phoist, Baile na Lorgan An Phríomhshráid
Co. Mhuineacháin Oifig an Phoist, Cluain Eois Supervalu, Sráid Fhear Manach
Co. Mhuineacháin Oifig an Phoist, Muineachán Sráid an Mhuilinn
Co. Uíbh Fháilí Oifig an Phoist, Clóirtheach Sráid na hAbhann
Co. Uíbh Fháilí Oifig an Phoist, Éadan Doire 6 Sráid JKL
Co. Uíbh Fháilí Oifig an Phoist, An Tulach Mhór Ionad an Droichid
Co. Uíbh Fháilí Oifig an Phoist, Biorra 25 An Phríomhshráid
Co. Ros Comáin Oifig an Phoist, Bealach an Doirín An Phríomhshráid
Co. Ros Comáin Oifig an Phoist, Ros Comáin An Chearnóg
Co. Ros Comáin Oifig an Phoist, An Caisleán Riabhach An Phríomhshráid
Co. Ros Comáin Oifig an Phoist, Mainistir na Buaille Bóthar na Carraige
Co. Shligigh Oifig an Phoist, Sligeach Sráid Knox Íochtarach
Co. Shligigh Oifig an Phoist, Sráid an Chaisleáin 31 Sráid an Chaisleáin, Sligeach
Co. Shligigh Oifig an Phoist, Baile an Mhóta Sráid an Mhargaidh
Co. Shligigh Oifig an Phoist, An Machaire Buí An Machaire Buí
Co. Thiobraid Árann Oifig an Phoist, An Chathair Sráid an Teampaill
Co. Thiobraid Árann Oifig an Phoist, Carraig na Siúire Cearnóg Seán Kelly
Co. Thiobraid Árann Oifig an Phoist, Caiseal An Phríomhshráid
Co. Thiobraid Árann Oifig an Phoist, Cluain Meala Sráid Emmett
Co. Thiobraid Árann Oifig an Phoist, An Baile Gaelach An Baile Gaelach, Cluain Meala
Co. Thiobraid Árann Oifig an Phoist, An tAonach Sráid Cudville
Co. Thiobraid Árann Oifig an Phoist, Ros Cré An Chearnóg
Co. Thiobraid Árann Oifig an Phoist, An Teampall Mór An Teampall Mór
Co. Thiobraid Árann Oifig an Phoist, Tiobraid Árann Sráid Dáibhís
Co. Thiobraid Árann Oifig an Phoist, Durlas Cearnóg na Saoirse
Co. Phort Láirge Oifig an Phoist, Baile Thrucail 25 Sráid Poleberry, Port Láirge
Co. Phort Láirge Oifig an Phoist, Sráid na Beairice Sráid na Beairice
Co. Phort Láirge Oifig an Phoist, An Claí Buí Aonad 1 Ionad Siopadóireachta an Chlaí Bhuí
Co. Phort Láirge Oifig an Phoist, Dún Garbhán Sráid an Droichid
Co. Phort Láirge Oifig an Phoist, An tSráid Ard An tSráid Ard
Co. Phort Láirge Oifig an Phoist, Trá Mhór Trá Mhór
Co. Phort Láirge Oifig an Phoist, Port Láirge 100 Cé Theach an Chustaim
Co. Phort Láirge Oifig an Phoist, An Baile Nua Ionad Siopadóireachta Ard Caoin, Bóthar an Dúin Mhóir Thoir, Port Láirge
Co. Phort Láirge Oifig an Phoist, Sráid Uí Chonaill, Sráid Uí Chonaill
Co. Phort Láirge Oifig an Phoist, Lios Dúgáin Lios Dúgáin, Port Láirge
Co. na hIarmhí Sráid na nAgaistíneach, An Muileann gCearr Buckleys' Super Valu
Co. na hIarmhí Oifig an Phoist, Baile Átha Luain Sráid na Beairice
Co. na hIarmhí Oifig an Phoist, Lár Bhaile Átha Luain Aonad 4, Lár Bhaile Átha Luain
Co. na hIarmhí Oifig an Phoist, Béal Lathaigh Bóthar Ros Comáin, Baile Átha Luain
Co. na hIarmhí Oifig an Phoist, An Móta An Móta
Co. na hIarmhí Oifig an Phoist, An Muileann gCearr Sráid Doiminic
Co. Loch Garman Oifig an Phoist, Sráid na Beairice Sráid na Beairice, Loch Garman
Co. Loch Garman Oifig an Phoist, Guaire An Ascaill
Co. Loch Garman Oifig an Phoist, Ros Mhic Thriúin Sráid Shéarlais
Co. Loch Garman Oifig an Phoist, Loch Garman Sráid Anna
Co. Loch Garman Oifig an Phoist, An Phríomhshráid Thuaidh 1A Cearnóg Mhic Réamainn, Loch Garman
Co. Loch Garman Oifig an Phoist, Bun Clóidí Bun Clóidí
Co. Loch Garman Oifig an Phoist, Inis Córthaidh Bóthar Pháirc an Mhuilinn
Co. Loch Garman Sráid Duffry, Inis Córthaidh 4 Sráid na hArdeaglaise
Co. Chill Mhantáin Oifig an Phoist, Baile Bhaltraim Baile Bhaltraim, Bré
Co. Chill Mhantáin Oifig an Phoist, Baile Coimín An Phríomhshráid
Co. Chill Mhantáin Oifig an Phoist, Baile Conglais Meall Shláine
Co. Chill Mhantáin Oifig an Phoist, Cill Mhantáin An Meall
Co. Chill Mhantáin Oifig an Phoist, Bré 18 Bóthar Bhaile Uí Chuinn
Co. Chill Mhantáin Oifig an Phoist, An tInbhear Mór An Phríomhshráid
Co. Chill Mhantáin Oifig an Phoist, Na Clocha Liatha Aonad 5 Ionad Meridian
Co. Chill Mhantáin Oifig an Phoist, an tSeanchúirt Bóthar na Seanchúirte, Bré
Co. Chill Mhantáin Oifig an Phoist, Bóthar na Deargaile Uachtarach, Bré Siopa Bia Costcutter
Féach Treoir na Rátaí Postála
 

 

You've exceeded the maximum login attempts
Your account has been locked for 30 minutes to prevent fraudulent activity
Your session has timed out
Would you like to log in again to continue?
rocket icon
Your An Post account is ready

But don't forget to verify your email address within the next 24 hours:

We would like to let you know about products, services and special offers from the An Post Group of Companies that we think may be of value to you. If you would like to receive these communications please tick the boxes below:

icon warning colored icon
We have updated our terms of service