Skip to main content

Réiteach a fháil

Táimid tiomanta do réiteach a fháil ar d'fhadhbanna agus do ghearáin maidir lenár seirbhísí a réiteach go pras agus ar bhealach chomh trédhearcach agus is féidir. Má tá gearán nó údar imní ar bith agat, cuir in iúl dúinn é:

 1. Comhlánaigh foirm teagmhála ag anpost.com/Cabhair-tacaíocht/Déan-Teagmháil
 2. Comhlánaigh foirm fiosraithe ar líne ag www.anpost.ie/ceist
 3. Glaoigh ar Sheirbhís do Chustaiméirí ag 353 (1) 705 7600
 4. Scríobh chuig Seirbhísí do Chustaiméirí, An Post, Ard-Oifig an Phoist, Sráid Uí Chonaill Íochtarach, Saorphost, Baile Átha Cliath 1, D01 F5P2

Tuilleadh eolais maidir lenár nósanna imeachta maidir le gearán agus aighneas.

Nósanna imeachta maidir le gearáin agus aighneas

Is féidir leat gearán a dhéanamh cibé acu an seoltóir nó faighteoir earra tú, a fhad is go bhfuil na sonraí riachtanacha go léir agat. Ní mór do ghearán a dhéanamh laistigh de:

 • Mí amháin ó earra a fháil laistigh d'Éirinn
 • Trí mhí ó phost a sheoladh laistigh d'Éirinn
 • Post Idirnáisiúnta: sé mhí ó dháta postála an earra
 • Mí ón fhadhb a spreag an gearán le haghaidh gearán nach mbaineann le post.

Má dhéantar do ghearán lasmuigh de na tréimhsí ama seo ach má tá na cáipéisí ábhartha go léir agat, déanfaimid ár ndícheall an fhadhb a réiteach. Coimeádfar do chuid taifead ar feadh tréimhse dhá bhliain ar a laghad.

Admhóimid go bhfuarthas gearán laistigh de thrí lá oibre le huimhir uathúil fiosraithe. Tá sé d'aidhm againn é a réiteach laistigh de 10 lá oibre ach geallaimid do ghearán a réiteach laistigh de na tréimhsí ama a leanas:

 • 30 lá le haghaidh gearán a bhaineann le hÉirinn
 • 40 lá le haghaidh cinn scríbe idirnáisiúnta inar féidir cumarsáid leictreonach a úsáid
 • 60 lá le haghaidh gach gearán idirnáisiúnta eile

Mura mbíonn do ghearán réitithe laistigh den tréimhse ama cuí, tabharfaimid nuashonrú duit go rialta. Mura sásaímid na tréimhsí ama atá leagtha síos, cuirfear íocaíocht de €15 ar fáil duit.

Mura bhfuil tú sásta...

Má lean tú ár nósanna imeachta le haghaidh gearán, agus mura bhfuil tú sásta leis an toradh, is féidir leat teagmháil a dhéanamh le:

Tacadóir na gCustaiméirí

Déanann an tAighne Custaiméirí athbhreithniú neamhspleách saor in aisce ar ghearáin ar mhaithe le réitigh neamhchlaonta a fháil.  Comhlánaigh iarratas ar líne nó cuir sonraí do ghearáin chuig Aighne na gCustaiméirí, An Post, Ard-Oifig an Phoist, Sráid Uí Chonaill Íochtarach, Baile Átha Cliath 1, D01 F5P2

Ní mór cásanna a thaisceadh laistigh de 30 lá féilire ón gcinneadh deireanach a cuireadh in iúl duit ónár bhfoireann seirbhísí do chustaiméirí. Gheobhaidh tú:

 • Freagra eatramhach láithreach ar fhiosruithe leictreonach nó i dtrí lá le haghaidh fiosruithe poist
 • Freagra deireanach 30 lá tar éis duit an chéad theagmháil a dhéanamh

ComReg

Déan teagmháil le ComReg má tá ceisteanna nó gearáin agat :

 • Ríomhphost consumerline@comreg.ie
 • Teileafón 353 1 804 9600 
 • Seoladh; ComReg, 1 Dockland Central, Sráid na nGildeanna, Baile Átha Cliath 1, D01 E4X0

Cúirt na nÉileamh Beag

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh le Cúirt na nÉileamh Beag i do dhúiche nó éileamh a thaisceadh  ar líne nó  foirm iarratais ar Éileamh Beag a íoslódáil . Tuilleadh eolais faoi  Nós imeachta na nÉileamh Beag.

Cúiteamh

Íocfar cúiteamh ar son earraí a bhíonn caillte, damáistithe nó moillithe sa phost ar feadh seacht lá laistigh d'Éirinn agus 10 lá le haghaidh earraí idirnáisiúnta.

Is féidir go mbeadh deimhniú postála riachtanach le bheith incháilithe don chúiteamh sin. Go ginearálta déantar na híocaíochtaí seo i bhfoirm stampaí dea-mhéine agus ní chlúdaíonn siad níos mó ná costas an phoist agus costais dhíreacha eile.

Féadfaidh tú cúiteamh a iarraidh ar son Post Caighdeánach i bhfoirm seic. Bíonn méid áirithe cúitimh san áireamh sa ghnáthchúrsa le hearraí i bPost Cláraithe má tharlaíonn aon rud mícheart. Braitheann an leibhéil cúitimh ar an luach a dhearbhaítear ag am postála.

Déantar gach íocaíocht cúitimh eile le seic. Níl caillteanas iarmhartach clúdaithe.

You've exceeded the maximum login attempts
Your account has been locked for 30 minutes to prevent fraudulent activity
Your session has timed out
Would you like to log in again to continue?
rocket icon
Your An Post account is ready

But don't forget to verify your email address within the next 24 hours:

We would like to let you know about products, services and special offers from the An Post Group of Companies that we think may be of value to you. If you would like to receive these communications please tick the boxes below:

icon warning colored icon
We have updated our terms of service