Skip to main content

Building our postal network, now and for the future

4 September 2023

Our customers’ needs are changing, we are delivering more parcels and fewer letters, so  our delivery teams are changing how they go about their work to ensure we continue to deliver excellent service to customers, now and into the future.

What does this mean for you

You will continue to get the same great personal daily service. We are redesigning daily delivery routes for our postmen and postwomen to reflect changes in localities and changes in letter and parcel volumes, making them more effective.  In some places, your post may arrive at a slightly different time. 

Why is An Post making these changes?

In many areas, delivery routes have remained the same for many years while parcel and letter volumes are have changed considerably – more parcels and fewer letters, and new products and services introduced. The An Post team have used detailed local analysis to create newly designed routes that will continue the excellent customer service we deliver nationwide every day,  and ensure sustainable services for the future

What other changes are happening?

The new designs mean some postmen and postwomen may change delivery route, so you may see a new face delivering your post and parcels over the coming months. Please welcome them to your area and know that you will continue to receive the same great service as always. 

In just a few areas, the location for picking up missed deliveries (such as parcels or Registered letters) will change – see the list below.

Please bear with us as we bed in these changes; we thank you for your continued support.

Changed Delivery Locations

A new Delivery Service Unit will be open for customers in Bantry. For missed deliveries the address is – Bantry Business Park, Dunbittern East, Bantry, Co Cork. P75 WD62. The delivery unit at William St, Bantry will close on September 2nd.Fógra do Chustaiméirí – An líonra poist atá againn a fhorbairt do riachtanais an lae inniu agus don todhchaí

Tá athrú ag teacht ar riachtanais ár gcustaiméirí, táimid ag seachadadh níos mó beartán agus níos lú litreacha, agus mar sin tá ár bhfoirne seachadta ag athrú an chaoi a dtéann siad i mbun a gcuid oibre chun a chinntiú go leanfaimid ar aghaidh chun seirbhís den scoth a sholáthar do chustaiméirí, anois agus amach anseo.

Cén tionchar a bheidh aige seo ortsa?

Gheobhaidh tú an tseirbhís iontach laethúil phearsanta chéanna i gcónaí. Tá bealaí seachadta laethúla á n-athdhearadh againn dár bhfir phoist agus dár mná poist mar fhreagra ar athruithe i gceantair agus ar líon na litreacha agus na mbeart, rud a fhágann go mbeidh siad níos éifeachtaí.  Seans go dtiocfaidh do phost chugat ag am a bheidh beagán difriúil. 

Cén fáth a bhfuil na hathruithe seo á ndéanamh ag An Post?

I go leor áiteanna, níor tháinig aon athrú ar na bealaí seachadta le blianta fada agus tá athrú mór tagtha ar mhéid na mbeart agus na litreacha – níos mó beartán agus níos lú litreacha, agus tugadh isteach táirgí agus seirbhísí nua. Bhain foireann An Post leas as anailís mhionsonraithe áitiúil lena chinntiú go gceapfar leaganacha amach nua chun go leanfaimid ar aghaidh ag soláthar na seirbhíse den scoth do chustaiméirí a chuirimid ar fáil ar fud na tíre gach lá agus chun seirbhísí a chinntiú don todhchaí.

Cad iad na hathruithe eile atá á ndéanamh?

I líon beag réimsí, athrófar na háiteanna inar féidir leat ábhair nár seachadadh a bhailiú. Féach thíos ar liosta de na háiteanna athraithe.

Ciallóidh na leaganacha amach nua go bhféadfadh athrú teacht ar na bealaí seachadta a bhíonn ag cuid d’fhir agus agus de mhná an phoist, agus mar sin seans go bhfeicfidh tú duine nua ag seachadadh do phoist agus do bheartán sna míonna amach romhainn. Cuir fáilte rompu chuig do cheantar féin agus bíodh a fhios agat go mbeidh an tseirbhís iontach chéanna agat bhí agat i gcónaí. 

I roinnt áiteanna, athrófar an suíomh chun ábhair nár seachadadh (cosúil le beartáin nó litreacha Cláraithe) a bhailiú – féach ar an liosta thíos.

Bígí foighneach linn fad a bheidh na hathruithe seo á gcur i bhfeidhm againn agus gabhaimid buíochas libh as bhur dtacaíocht leanúnach.

Oifigí nua um Sheirbhís Seachadta

Beidh oifig nua um Sheirbhís Seachadta i bhfeidhm do chustaiméirí i mBeanntraí. Maidir le hábhair nár seachadadh is é an seoladh nua lena mbailiú ná – Páirc Ghnó Bheanntraí, Dún Bonnáin Thoir, Beanntraí, Co. Chorcaí. P75 WD62 Dúnfar an oifig i William Street, Beanntraí ar an 2 Meán Fómhair.

You've exceeded the maximum login attempts
Your account has been locked for 30 minutes to prevent fraudulent activity
Your session has timed out
Would you like to log in again to continue?
Marketing Preferences

We have updated our Marketing preferences to give a customised experience of when and how we can contact you.

Let's stay in touch

Get the latest offers and news from the An Post group of companies by:

We have updated our terms of service