Skip to main content

An Post unveil booklet of Junk Kouture stamps

5 May 2023

Today An Post unveiled a booklet of four Junk Kouture stamps at the Junk Kouture Dublin City Final, featuring past designers and the iconic high-fashion looks they created from upcycled junk.

These striking stamps, which allow postage within Ireland are available for €5.40 at anpost.com/junkkouture and in selected post offices nationwide, with a limited student online offer of five free postcards. 
The stamps showcase to the Irish public Junk Kouture’s valuable learnings for students around the importance of sustainable living and are a great way to stay in touch with friends and family this summer.
CEO of Junk Kouture Troy Armour said: “We are so honoured to be featured in this booklet of stamps with An Post. When we say Junk Kouture has gone global, it really has - you can now own a little piece of haute couture fashion for the price of a stamp! The designs on the stamps are all by students who have gone on to make their mark in different industries, from the fashion world to environmental work – a journey that started with Junk Kouture. It makes me very proud to see this collaboration come to life.”
Aileen Mooney, An Post added “An Post is delighted to include Junk Kouture within the annual stamp programme.  Junk Kouture is a world-wide initiative providing a fun and skills based focus for students to apply sustainable living principles now and for generations to come.  We salute how resourceful and creative the students’ designs are and this is captured by our gorgeous ‘Kouture’ stamps.”
 
Leabhrán stampaí Junk Kouture seolta ag An Post
Sheol An Post leabhrán de cheithre stampa Junk Kouture inniu ag Craobhchomórtas Chathair Bhaile Átha Cliath Junk Kouture. Le feiceáil ar na stampaí tá saothar dearthóirí ón am atá caite agus na stíleanna ardfhaisin íocónacha a chruthaigh siad ó dhramhaíl uaschúrsáilte. Tá na stampaí suaithinseacha seo, ar féidir iad a úsáid chun rudaí a chur sa phost taobh istigh d’Éirinn, ar fáil ar €5.40 ag anpost.com/junkkouture agus in oifigí poist roghnaithe ar fud na tíre, agus is féidir le mic léinn cúig chárta poist a fháil saor in aisce ar líne, tairiscint atá teoranta. 
Taispeánann na stampaí do phobal na hÉireann na rudaí luachmhara is féidir le mic léinn a fhoghlaim maidir leis an tábhacht a bhaineann le maireachtáil inbhuanaithe agus is bealach iontach iad le fanacht i dteagmháil le do chuid cairde agus le do theaghlach an samhradh seo.
Dúirt Troy Armour, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Junk Kouture: “Is mór an onóir dúinn a bheith le feiceáil sa leabhrán stampaí seo ó An Post. Nuair a deirimid go bhfuil Junk Kouture scaipthe ar fud an domhain, tá an ceart againn – is féidir píosa beag d’fhaisean haute couture a fháil ar phraghas stampa anois! Tá an dearadh ar na stampaí go léir déanta ag mic léinn a d’fhág a lorg ar thionscail éagsúla ina dhiaidh sin, ó dhomhan an fhaisin go dtí obair thimpeallachta – aistear a thosaigh le Junk Kouture. Is cúis mhór bhróid dom gur éirigh leis an gcomhoibriú seo.”
Is é a dúirt Aileen Mooney, An Post: “Tá an-áthas ar An Post Junk Kouture a chur san áireamh sa chlár stampaí bliantúil.  Is tionscnamh domhanda é Junk Kouture a thugann fócas do mhic léinn atá bunaithe ar spraoi agus ar scileanna chun prionsabail maireachtála inbhuanaithe a chur i bhfeidhm anois agus do na glúnta atá le teacht.  Molaimid a sheiftiúla agus a chruthaithí is atá dearaí na mac léinn agus tá sé sin le feiceáil ar ár stampaí áille ‘Kouture’.”
 

You've exceeded the maximum login attempts
Your account has been locked for 30 minutes to prevent fraudulent activity
Your session has timed out
Would you like to log in again to continue?
Marketing Preferences

We have updated our Marketing preferences to give a customised experience of when and how we can contact you.

Let's stay in touch

Get the latest offers and news from the An Post group of companies by:

We have updated our terms of service