Skip to main content

Bímis go léir ag dordán le spleodar
ar Lá Domhanda na mBeach!


Tá sceitimíní ar An Post faoi Lá Domhanda na mBeach. Tá idir 50,000 agus 70,000 beach meala
dorcha Éireannacha ina gcónaí anois ar dhíon Ardoifig an Phoist i mBÁC. I lár na cathrach, bíonn níos lú lotnaidicídí ag cur isteach ar na beacha ná mar a bhíonn faoin tuath, agus bíonn siad saor le pailniú a dhéanamh chomh fada amach le Faiche Stiabhna.

Tá réimsí gníomhaíochtaí agus bileoga eolais cumtha againn le haghaidh daltaí de gach aois. Tá siad ar fáil anseo.