Skip to main content

Ús 0% ar aistrithe iarmhéid chárta creidmheasa ar feadh 12 mí.*

Aistrigh ó €100 suas chuig do chuntas reatha le hairgead a fháil le linn práinne, cibé áit a bhfuil tú.

Buntáistí an chárta

Aistriú airgid

Aistrigh ó €100 suas chuig do chuntas reatha le hairgead a fháil le linn práinne, cibé áit a bhfuil tú.

Tairiscintí eisiacha le Mastercard®

Le clár Priceless Cities® Mastercard beidh tairiscintí eisiacha le fáil duit i mórchathracha ar fud an domhain.

Sealbhóirí Cárta Breise

Le An Post Money is féidir leat suas le triúr sealbhóir eile a chur leis mar úsáideoirí ar do theorainn chreidmheasa.

Tuilleadh faoi bhuntáistí an chárta

Faigh do Chárta Creidmheasa go gasta

Is próiseas gasta simplí é iarratas a dhéanamh ar Chárta Creidmheasa. Na cruthúnais a bheidh uait:

Céannacht

Ní mór gach ceann de na ceithre cúinní a bheith infheicthe m.sh. Pas / Ceadúnas Tiomána.

Seoladh agus Ioncam

Ar nós ráiteas bainc suas chun dáta

Uimhir UPSP

m.sh. duillín pá le déanaí

 
D'fhéadfadh sonraí breise a bheith riachtanach. Tuilleadh faisnéise faoin bpróiseas iarratais gliogáil anseo.

Áireamhán Coigiltis Aistriú Iarmhéid

Áireamhán Coigiltis Aistriú Iarmhéid

%

Do chuid torthaí

D’fhéadfá sábháil

0 thar an gcéad 12 mhí

Réidh le bogadh ar aghaidh? 

Is le haghaidh cuspóirí léiritheacha amháin an áireamhán coigiltis thuas agus léiríonn sé coigilteas ionchasach ag úsáid tairiscint Chárta Creidmheasa An Post Money 0% Aistriú Iarmhéid ar feadh 12 mí. Níl idirbhearta a d'fhéadfadh a bheith déanta ar Chárta Creidmheasa An Post Money san áireamh.

Aistrigh iarmhéid ag ráta iontach spreagthach

 • Ráta spreagthach íseal 0% ar feadh 12 mí
 • Bailí le haghaidh aistriú 90 lá ó oscailt an chuntais
 • Gan táille aistrithe
 • Aistriú iarmhéid íosta €100
 • Aistriú iarmhéid uasta suas go 95% den teorainn chreidmheasa
 • Aistriú críochnaithe in 1-2 lá gnó
 • Déan íocaíocht mhíosúil íosta agus fan laistigh den teorainn chreidmheasa
Tuilleadh faoi haistrithe iarmhéide
Tuilleadh faoi haistrithe iarmhéide

Aistrithe airgid le cabhrú leis na rudaí gan choinne

 • Ráta úis 16.8%
 • Gan táille aistrithe
 • Aistriú íosta €100
 • Aistriú uasta suas go 95% den teorainn chreidmheasa
 • Aistriú críochnaithe in 1-2 lá gnó
Tuilleadh faoi haistrithe airgid
Tuilleadh faoi haistrithe airgid

Eolas riachtanach

'Bealach níos fearr uait chun d'airgead a bhainistiú?

Cabhróimid leat in At An Post Money le do riachtanais airgeadais, ó do chuid airgid laethúil a láimhseáil go hairgeadra iasachta nó iasacht phearsanta a fháil. Tá a fhios againn nach linne an t-airgead, ach leatsa. Féach ar ár dtáirgí airgid go léir.
Féach ar ár dtairgí airgid go léir
Féach ar ár dtairgí airgid go léir

Déan teagmháil

Má tá aon cheist agat maidir lenár gcárta creidmheasa nó d'iarratas, déan teagmháil lenár bhfoireann seirbhísí do chustaiméirí.
Déan Teagmháil linn
Déan Teagmháil linn

Rabhadh: Mura ndéanann tú na haisíocaíochtaí ar do chomhaontú creidmheasa, beidh do chuntas i riaráiste. D'fhéadfadh tionchar a bheith aige seo ar do rátáil creidmheasa, agus teorainn a chur le do rochtain ar chreidmheas amach anseo.

Tá an fhaisnéis cruinn mar a bhí ar an Iúil 2021 agus níl sí faoi réir ag srianta tuarastail, foinse CCPC.ie. Beidh an ráta athraitheach caighdeánach i bhfeidhm nuair a thagann an tréimhse aistriú iarmhéide chun deiridh.

Is trádmharc cláraithe é ®Mastercard, agus is trádmharc de chuid Mastercard International Incorporated é dearadh na gciorcal.

Glacann 22.9% APR leis go dtarraingíonn tú do theorainn chreidmheasa iomlán in idirbheart amháin ag baint úsáide as do chárta ar feadh tréimhse bliana, agus go n-aisíocann tú an príomhshuim móide na méideanna úis faoi seach i 12 thráthchuid chomhionanna, (mura bhfuil do theorainn chreidmheasa tugtha chun críche fós, glacaimid leis gur €1,500 a bheidh ann), agus go ngearrfar dleacht stampa Rialtais ar an gcárta, is é € 1,666.50 an méid iomlán a chaithfeá a íoc. Costas creidmheasa € 136.50.

Comhlíonadh don Bhanc Ceannais

Tá Avantcard DAC ag trádáil mar Avantcard rialaithe ag Banc Ceannais na hÉireann.

Gníomhaíonn An Post mar idirghabhálaí creidmheasa thar ceann Avantcard DAC, a sholáthraíonn seirbhísí agus saoráidí iasachta agus cárta creidmheasa. Tá An Post ag trádáil mar An Post Money údaraithe mar idirghabhálaí creidmheasa ag an CCPC/

Is cuideachta gníomhaíochta ainmnithe é Avantcard DAC atá corpraithe in Éirinn faoin uimhir 541980 lena oifig chláraithe ag Bóthar Bhaile Átha Cliath, Cora Droma Rúisc, Co. Liatroma.

Your journey will continue with our partner Avantcard.

Please wait...

Avantcard DAC trading as Avantcard is regulated by the Central Bank of Ireland.