Skip to main content

Сближете малко световете си

Изпратете пари в брой Вашата местна поща до близките си у дома с Western Union.
 

Как да изпратите пари      

  • Попълнете формуляра за заявление и носете в пощенската служба документ за самоличност (паспорт, шофьорска книжка на ЕС или национална лична карта).
  • Получете оферта от пощенското гише. Общите разходи зависят от размера на изпращаната сума и използваните валути.  
  • Предоставете данните си и тези на получателя на нашите служители на гишето.
  • Извършете плащането си.
  • Запишете 10-цифрения уникален номер на трансакцията си, известен като контролен номер на паричен превод (MTCN), отпечатан на разписката.
  • Получателят ще може да получи парите в рамките на няколко минути*.

Как да получите пари 

  • Запишете контролния номер на паричния си превод (MTCN), с който се проследява преводът.
  • Попълнете формуляра за заявление, включително Вашия MTCN, и носете в пощенската служба документ за самоличност (паспорт, шофьорска книжка на ЕС или национална лична карта).
  • Занесете документите на гишето и вземете плащането.
 
An Post е агент на Western Union Payment Services Ireland Limited (WUPSIL).
 
WUPSIL се регулира от Централната банка на Ирландия за предоставяне на платежни услуги.
 
Научете повече за правилата и условията на Western Union.

* Парите могат да се забавят или услугите да не са налични в зависимост от определени условия за трансакциите, в т.ч. изпратената сума, държавата, до която се изпраща, наличието на валутата, регулаторната политика, изискванията за удостоверяване на самоличността, работното време на съответния пункт на представителя, разлика в часовите зони или избирането на опции за забавяне. Може да се прилагат допълнителни ограничения. Вижте условията за подробности.

* Възможно е да реализираме приходи от разликите във валутния курс. Western Union печели също така и от обмен на валута. Когато избирате оператор на парични средства, внимателно сравнявайте таксите за преводите и обменните курсове. Таксите, обменните курсове и данъците може да варират в зависимост от бранда, канала и местоположението въз основа на редица фактори. Таксите и курсовете подлежат на промяна без предизвестие.
    

 
 

Your journey will continue with Western Union.

Please wait...

WUPSIL is regulated by the Central Bank of Ireland for the provision of payment services.