Skip to main content

Cabhair a fháil uainn

Cuntais Reatha
Seirbhísí Do Chustaiméirí
As Éirinn: 01 705 8000
Ón iasacht: 00 353 1 705 8000
Ríomhphost: Customerservices@anpostmoney.com
Éigeandáil/Cártaí Caillte nó Goidte
Saorfón Cuntas Reatha: 1800 267 678 
Seoladh
An Post Money, Billpost, Enterprise House, Cappa Road, Cill Rois, V15 VX23.
Cártaí Creidmheasa
Seirbhísí Do Chustaiméirí
As Éirinn: 0818 205 410
Ón iasacht: 00 353 7195 94094
Éigeandáil/Cártaí Caillte nó Goidte
Saorfón cártaí creidmheasa: 1800 800 780
Seoladh Cárta Creidmheasa
Bosca OP 25, Bóthar Bhaile Átha Cliath, Cora Droma Rúisc, Co Liatroma.
Airgeadra eachtrach
Seirbhísí Do Chustaiméirí
ríomhphost: PostFXDP@anpost.ie​​
Iasachtaí
Seirbhísí Do Chustaiméirí
As Éirinn: 0818 205 410
Ón iasacht: 00 353 7195 94094
Seoladh Iasachtaí
Bosca OP 25, Bóthar Bhaile Átha Cliath, Cora Droma Rúisc, Co Liatroma.
Coigilteas Stáit
Seirbhísí Do Chustaiméirí
Fón: 1850 30 50 60/ 01 705 7200 (línte ar oscailt Luan go hAoine, 09:00 go 17:30)
Téacs: 085 230 5060

Coigilteas Stáit ríomhphost: service@statesavings.ie 
Ríomhphost duaisbhannai: prizebonds@statesavings.ie
Seoladh Coigilteas Stáit
Coigilteas Stáit, Ard-Oifig an Phoist, SAORPHOST, BÁC 1, D01 F5P2
Seoladh Duaisbhannaí
Coigilteas Stáit, Duaisbhannaí, Ionad Fexco, Cill Orglain, SAORPHOST, Co. Chiarraí, V93 WN9T