Skip to main content

Tacaíocht don oideachas

Cuir turas bus in áirithe chuig ár n-ionad cuairteoirí tumthach a bhfuil duaiseanna buaite aige, Finné na Staire in Ard-Oifig an Phoist, nó féach ar na hacmhainní ranga ar anpostschoolbag.ie

Breis eolais
Breis eolais

Cosaint an chomhshaoil

Táimid ann le cáilíocht na beatha do mhuintir na hÉireann a fheabhsú ar feadh na nglúine atá le teacht. Tá sé d'aidhm againn carbón a laghdú agus pobail a neartú ar fud na hÉireann.

Breis eolais
Breis eolais

Struchtúr corparáideach & fochuid

Faigh amach faoinár struchtúr corparáideach agus ár bhfochuideachtaí, ár gcóid rialachais agus iompair agus conas mar a rialáiltear muid.

Struchtúr corparáideach
Tuarascálacha Bliantúla
Tuarascálacha Bliantúla
Beartais
Beartais

Is Cuideachta Gníomhaíochta Ainmnithe é An Post  Oifig Chláraithe: Ard-Oifig an Phoist, Sráid Uí Chonaill Íochtarach, Baile Átha Cliath 1, D01 F5P2 Uimhir Chláraithe: 98788

You've exceeded the maximum login attempts
Your account has been locked for 30 minutes to prevent fraudulent activity
Your session has timed out
Would you like to log in again to continue?
rocket icon
Your An Post account is ready

But don't forget to verify your email address within the next 24 hours:

We would like to let you know about products, services and special offers from the An Post Group of Companies that we think may be of value to you. If you would like to receive these communications please tick the boxes below:

icon warning colored icon
We have updated our terms of service