Skip to main content

Conas airgead a sheoladh   

  • Comhlánaigh foirm iarratais agus tabhair cruthúnas céannachta leat (Pas, Ceadúnas Tiomána AE, nó cárta aitheantais náisiúnta) chuig oifig an phoist.
  • Faigh meastachán ag cuntar oifig an phoist. Braitheann an costas iomlán ar an méid airgid atá le seoladh agus na hairgeadraí atá á n-úsáid. 
  • Tabhair do shonraí féin agus sonraí an fhaighteora don bhfoireann cuntair.
  • Déan d'íocaíocht
  • Déan nóta den uimhir uathúil idirbhirt ar a dtugtar Uimhir Rialaithe Aistriú Airgid (MTCN) atá clóite ar d'admháil.
  • Beidh an faighteoir in ann an t-airgead a bhailiú laistigh de roinnt nóiméad*.

Conas airgead a bhailiú 

  • Déan nóta de d'Uimhir Rialaithe Aistriú Airgid (MTCN) mar a dhéantar rianú ar an aistriú.
  • Comhlánaigh foirm iarratais, ag lua an MTCN, agus tabhair cruthúnas céannachta leat (Pas, Ceadúnas Tiomána AE, nó cárta aitheantais náisiúnta) chuig oifig an phoist.
  • Tabhair na cáipéisí go dtí an cuntar agus bailigh d'íocaíocht.
 

Ceisteanna Coitianta

Is gníomhaire le haghaidh Western Union Payment Services Ireland Limited (WUPSIL) é An Post.
 
Tá WUPSIL á rialú ag Banc Ceannais na hÉireann le seirbhísí íocaíochta a sholáthar.
 
Faigh amach faoi téarmaí agus coinníollacha Western Union.

*Féadfar moill a chur ar sheirbhísí nó gan iad a bheith ar fáil bunaithe ar choinníollacha idirbhirt áirithe, lena n-áirithe an méid a sheoltar, an tír cheann scríbe, infhaighteacht airgeadra, fadhbanna rialacháin, riachtanais céannachta, uaireanta suímh na ngníomhairí, difríochtaí i gcriosanna ama, nó roghanna moillithe a bheith roghnaithe. D'fhéadfadh Srianta Breise a bheith i bhfeidhm. Tá mionsonraí ar fáil sna téarmaí.

*FX (malartán eachtrach) Tá feidhm le gnóthachain.

Your journey will continue with Western Union.

Please wait...

WUPSIL is regulated by the Central Bank of Ireland for the provision of payment services.