Skip to main content

Ar chaill tú seachadadh? Déanfaimid seachadadh eile in aisce


Má chaill tú seachadadh, is féidir leat ár seirbhís ar líne a úsáid le d'earra a athsheachadadh chuig do rogha seoladh, aon áit i bPoblacht na hÉireann.

Eagraigh athsheachadadh ar líne

Más mian leat athsheachadadh a eagrú ar líne, luaigh na sonraí seo a leanas:
  • Sonraí an earra ón nóta "Tá brón orainn gur chaill muid tú"
  • An seoladh bunaidh
  • An seoladh a dteastaíonn athsheachadadh chuige uait, lena n-áirítear seoltaí malairteacha ar nós seoladh oibre nó teach comharsan

Gheobhaidh tú ríomhphost deimhnithe chomh luath is a bhíonn an próiseas iarratais ar líne déanta agat.
Beidh sé d'aidhm againn ansin d'earra a sheachadadh chuig do rogha seoladh athsheachadta a luaithe is féidir, gan táille.
Tabhair faoi deara:

  • Ní féidir d'earra a athsheachadadh chuig Locar Beartán
  • Níl cruthúnas seachadta nó áis rianaithe san áireamh sa tseirbhís athsheachadta
  • Ní féidir iarratas ar athsheachadadh a dhéanamh ach aon uair amháin maidir le gach earra poist.
  • Murar féidir earra a athsheachadadh chuig an seoladh atá sonraithe, cuirfear ar ais chuig an seoltóir é nuair is féidir.
  • Tá an tseirbhís athsheachadta ar líne ar fáil ar feadh tréimhsí áirithe ama tar éis an chéad iarracht seachadta, ag brath ar an earra

Tá tuilleadh eolais maidir leis an tseirbhís seo ar fáil ó Seirbhísí do Chustaiméirí ar 353 (1) 7057600.

You've exceeded the maximum login attempts
Your account has been locked for 30 minutes to prevent fraudulent activity
Your session has timed out
Would you like to log in again to continue?
Marketing Preferences

We have updated our Marketing preferences to give a customised experience of when and how we can contact you.

Let's stay in touch

Get the latest offers and news from the An Post group of companies by:

We have updated our terms of service